1. با عضویت در وبسایت گیم و گیفت شما 1000 تومان به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد. این هدیه در کیف پول قابل مشاهده است.
  2. با تکمیل پروفایل خود شما 5000 امتیاز دریافت خواهید کرد.
  3. با اضافه کردن نظرات خود در محصولات به ازای هر نظر شما 1000 امتیاز دریافت خواهید کرد.